Sezon 2018!

W nadchodzącym sezonie żeglarskim mamy dla Was nieco zmian:
  • nowy, rozszerzony terminarz regat DOUBLEHANDED
  • zwiększona ilość klas w regatach DOUBLEHANDED
  • wprowadzamy klasyfikację łączną jachtów i żeglarzy

Szczegóły poniżej oraz w zakładce"Do pobrania" na stronie www.doubleanded.gdynia.pl


Terminarz regat DOUBLEHANDED w sezonie 2018
12-13 maja WarmUp DOUBLEHANDED Challenge (100 Mm)
2-8 czerwca Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace (400 Mm)
27-29 lipca SummerHeat DOUBLEHANDED Challenge (250 Mm) nowy wyścig
29-30 września CoolDown DOUBLEHANDED Challenge (100 Mm)
Poza tym w kategorii double będą jeszcze 3 wyścigi zaliczane do klasyfikacji generalnej:
Nord Cup B8 (130Mm) - 29-30 czerwca
Gdy-Wła- Gdy (60 Mm) - 8-9 września
UNITY LINE (50 Mm - 1 wyścig) - 11-13 sierpnia

Klasy jachtów
We wszystkich regatach DOUBLEHANDED jachty startują w klasach: ORC, OPEN, MINI 650, Classe 950 -począwszy od tego sezonu zapraszamy MINI 650 oraz Classe 950.
Klasy w regatach stowarzyszonych, zaliczanych do klasyfikacji generalnej - w zależności od organizatora regat.

Klasyfikacja łączna
Począwszy od tego sezonu, prowadzone będzie klasyfikacja łączna jachtów i żeglarzy startujących w regatach DOUBLEHANDED i stowarzyszonych. Regulamin klasyfikacji można znaleźć w zakładce "Do pobrania" na www.doublehanded.gdynia.pl

Główne zasady klasyfikacji (wyciąg z regulaminu):
1. klasyfikowane są załogi dwuosobowe
2. klasyfikowane są jachty balastowe, jednokadłubowe, o Lc>=6,00 m, zdolne do żeglugi po akwenie regat.
3. prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla jachtów oraz żeglarzy
4. każdy wyścig regat wielowyścigowych jest traktowany oddzielnie.
5. klasyfikacja jest prowadzona w następujących klasach: ORC (CDL<=8,5; CDL>8,5), OPEN (Lc<=10m,
10m12m), MINI 650, Classe 950.
6. Jachty w klasie MINI 650 i Classe 950 muszą spełniać przepisy klasy.
7. ustalenie wyniku w czasie przeliczonym (dot. ORC) - na podstawie ToD dla doublehanded.
8. dane ze świadectw zostaną pobrane na 3 dni przed startem wyścigu.
9. do klasyfikacji generalnej będą brane wyniki z tych wyścigów, w których w danej klasie zostały
sklasyfikowane przynajmniej 3 jachty.
10. punktacja generalna - punkty w cyklu obliczane są na podstawie zajętego miejsca, wyrażonego w % w odniesieniu do liczby startujących, którzy uzyskali gorszy wynik w wyścigu, mnożonego przez długość trasy podaną przez Sędziego Głównego regat; uzyskane w poszczególnych wyścigach punkty sumuje się na przestrzeni całego cyklu regat. Wynik jest podawany w milach, z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku) Czyli wynik zawodnika w danym wyścigu wyniesie W=M*(X-Y)/X
10.1. M- długość trasy [Mm],
10.2. X-ilość jachtów sklasyfikowanych w klasie,
10.3. Y-zajęte miejsce.